Štítkování pneumatik

 

Štítek nám ale neřekne vše...

Pneumatiky musejí fungovat při široké škále různých podmínek, např. ovládání na mokru, aquaplaning na mokru, brždění na suchu atd. Pneumatiky mají výrazný vliv na celkový výkon vozidla. Je zde mnohem více bezpečnostních a výkonnostních a ekologických parametrů, které vývojáři pneumatik musejí brát v úvahu a nejsou uvedené na štítku.

Při vývoji nové pneumatiky vývojáři analyzují a testují přes 50 různých parametrů, např. ovládání na mokru, na suchu, brždění na mokru, na suchu, aquaplaning v oblouku, aquaplaning napřímo, ovládání na suchu, brždění na suchu, stabilita při vysokých rychlostech, ovládání při velkém zatížení, záběr na různých typech asfaltu, valivý odpor, dojezd, vnitřní hlučnost, vnější hlučnost, ovládání na sněhu a ledu, brždění na sněhu a ledu, zachycování kamínků a mnoho dalších.

Štítek pneumatiky řeší ale jen tři z nich!!! Jedny z těch klíčových, které štítek nehodnotí, jsou např. odolnost vůči aquaplaningu, ovládání na mokru, ovládání na suchu, brždění na suchu, stabilita při vysokých rychlostech, výdrž, vnitřní valivá hlučnost, subjektivní hlučnost a mnoho dalších.

Automobilové časopisy, automobilové kluby a přední certifikační organizace provádějí vysoce náročné a sofistikované testy pneumatik a měří asi 15 různých výkonnostních kritérií. Německý autoklub ADAC prohlásil, že štítek neposkytuje dostatečný obrázek o vlastnostech pneumatiky.

Podívejme se, co říká expert na silniční bezpečnost: "Spotřebitel nejprve vidí zelené A, které zná ledniček, a věří, že si koupil dobrou pneumatiku. Ale toho může dosáhnout velmi málo pneumatik. Neví, že si -v nejhorším případě- koupil pneumatiku, která nezastaví vozidlo na mokré vozovce na nejkratší možné brzdné vzdálenosti. Pneumatika přispívá k nižší spotřebě paliva, pokud má nízký valivý odpor. Ale nižší valivý odpor často znamená také špatné brždění na mokré vozovce."

Jednou z klíčových výzev, které čelí vývojáři při vývoji pneumatik, jsou určité konflikty nebo "něco za něco" mezi různými výkonnostními parametry pneumatiky. Například zlepšení valivého odporu se dá snadno dosáhnout snížením přilnavosti na mokru. Podobný vztah platí mezi přilnavostí na mokru a dojezdem pneumatiky.

Štítky pro zimní pneumatiky

Zimní pneumatiky jsou vyvinuty pro výkon v zimních podmínkách, jako je sníh, led, mokrý a rozbředlý sníh, při nízkých teplotách, a k zajištění vysoké úrovně bezpečnosti ve všech zimních podmínkách.

Štítek neukazuje žádné kritérium specifické pro výkon v zimě!!! Zimní pneumatiky tedy mohou spadnout do nižších tříd na štítku než letní pneumatiky.

Štítky pneumatik 

štítek pneumatik 

Nové nařízení EU zavádí požadavky na označování, co se týká zobrazení informací o spotřebě paliva (valivém odporu), přilnavosti za mokra a vnějším hluku z pneumatik. Cílem je zvýšit bezpečnost a účinnost silniční dopravy propagováním palivově úsporných a bezpečných pneumatik s nízkou hladinou hluku.

Potřeba lepší informovanosti o vlivu pneumatik na palivovou účinnost a ostatních parametrech je irelevantní pro spotřebitele, kteří nemohou snadno porovnávat výkony odlišných pneumatik a různých značek pneumatik při absenci označení a harmonizovaného režimu zkoušek. Nařízení umožňuje koncovým uživatelům, aby byli lépe informovaní při výběru správných pneumatik.

Nařízení vyžaduje, aby všechny pneumatiky vyrobené od 1. července 2012 a prodávané v EU od 1. listopadu 2012 byly označeny samolepkou nebo štítkem v jejich těsné blízkosti a tyto informace byly dostupné koncovému uživateli před nákupem. Cílem tohoto nařízení je zvýšit bezpečnost a ekologickou šetrnost silničního provozu prosazováním pneumatik s nižší spotřebou paliva a hlučností a vyšší bezpečností.

Evropské nařízení o značení pneumatik je platné a závazné pro pneumatiky pro osobní, nákladní a lehké vozy vyrobené od 1.července 2012 (kód data výroby "4312"). Pneumatiky ve skladech, vyrobené před tímto datem, mohou být prodávány bez štítku.

Vyloučeny jsou pneumatiky:

  • protektorované
  • profesionální terénní
  • navržené pouze pro vozidla poprvé registrované před 1.listopadem 1990
  • rezervní pro nouzové použití
  • s maximální rychlostí menší než 80 km/h
  • se jmenovitým průměrem ráfku menším než 254mm nebo větším než 653mm
  • vybavené přídavným zařízením ke zlepšení záběru (např. s trny)
  • navržené pouze pro závodní účely

Nařízení se netýká motocyklových pneumatik.

Štítek poskytuje údaje o energetické účinnosti a ekologickém dopadu pneumatiky, ale také poskytuje údaje o její bezpečnosti prostřednictvím ukazatelů brždění na mokru.

Štítek nabízí jeden společný standard ke srovnání určitých vlastností všech pneumatik, umoňuje spotřebiteli činit informovanější nákupní rozhodnutí, umožňuje vybrat si pneumatiku s lepší přilnavostí na mokru a kratší brzdnou vzdáleností pro vyšší bezpečnost, umožňuje vybrat si ekologické a ekonomické produkty a umožňuje snížit emise hluku.

VALIVÝ ODPOR A SPOTŘEBA PALIVA SPOJENÁ S VALIVÝM ODPOREM PNEUMATIKY

Pro spotřebu paliva máme 7 tříd od G, což je nejméně úsporná, po A, což je nejúspornější třída. Spotřeba paliva vychází z valivého odporu pneumatiky. 

Valivý odpor je síla působící proti směru jízdy při točení pneumatiky. Vzhledem k tomu, že pneumatiky přispívají z 20% k celkové spotřebě paliva u osobních aut a až z 35% u nákladních, je důležité dosáhnout nízkých hodnot valivého odporu.

Pojďme porozumět, jak to funguje: vzhledem k naložení vozidla je pneumatika deformována v kontaktní ploše s vozovkou a pohlcuje energii v podobě tepla. Čím vyšší deformace, tím vyšší valivý odpor a také větší spotřeba paliva a produkování emisí CO2.

Valivý odpor je tedy odpor, který vzniká při valení kulatého objektu, tedy pneumatiky po rovném povrchu. Je způsoben deformací objektu, deformací povrchu nebo oběma. Dalšími ovlivňujícími faktory jsou poloměr kola, rychlost, typ povrchu, přilnavost atd.

Například guma má větší valivý odpor než ocel. Pískový povrch má větší valivý odpor než beton. Díky valivému odporu jakékoli pohybující se vozidlo postupně zpomalí. Vagón s ocelovými koly na ocelových kolejnicích dojede dále než autobus téže hmotnosti s gumovými pneumatikami na asfaltu. Jakékoli pohybující se vozidlo klade pohybu jistý odpor, způsobený například setrvačností (Newtonův zákon), vnitřním třením, gravitací, ale také odporem vzduchu a valivým odporem pneumatik.

Prvotní příčinou valivého odporu je hystereze. Vlastností deformovatelného materiálu je, že energie deformace je větší než energie návratu do původního tvaru. Pryžová směs v pneumatice vykazuje hysterezi. Jak se pneumatika otáčí pod tíhou vozidla, opakovaně se deformuje a vrací do původního tvaru a přitom rozptyluje hysterezní energetickou ztrátu jako teplo. Hystereze je hlavní příčinou energetické ztráty spojenou s valivým odporem a elasticitou pryže. Proto materiály, které se deformují více a odrážejí pomaleji, jako pryž, mají větší valivý odpor než materiály, které se deformují méně a odrážejí rychleji, jako např. ocel.

Valivý odpor pneumatiky má vliv na celkovou spotřebu paliva. Menší valivý odpor znamená méně energie potřebné k udržení pohybu a tedy méně spotřebovaného paliva. Valivý odpor vozidla přispívá asi 20% ke spotřebě paliva. Čím menší valivý odpor, tím úspornější pneumatika. Úsporná spotřeba paliva tedy snižuje náklady na jízdu a emise CO2.

Měření valivého odporu se řídí velmi specifickými a jasně definovanými standardy. Valivý odpor se měí v laboratoři při teplotě 25°C. Testovaná pneumatika je připevněna na buben o průměru 2m a roztočena při daném zatížení a tlaku. Aby se buben roztočil bez pneumatiky, je třeba jistého točivého momentu. Jakmile se buben dostane do kontaktu s pneumatikou, točivý moment potřebný k udržení rotace bubnu musí být zvýšen. Změřením rozdílu mezi těmito dvěma hodnotami točivého momentu se získá zbytkový moment, známý jako "posuvný odpor". Po přepočtení na sílu se dá vyjádřit v kilogramech na tunu (kg/t). Valivý odpor může být vyjádřen koeficientem valivého odporu (RRC), což je hodnota síly valivého odporu dělená zatížením kola. Nižší koeficient znamená, že pneumatika potřebuje méně energie k překonání dané vzdálenosti.

V nařízení EU o označení pneumatik je valivý odpor vyjádřen na stupnici od A (nejlepší známka) do F pro průmyslová vozidla a G pro osobní automobily (nejhorší známka).

Niší valivý odpor znamená nižší spotřebu paliva. Účinek se může lišit podle typu vozidla a jízdních podmínek, ale rozdíl mezi pneumatikami třídy G a A může snížit spotřebu paliva vozu až o 7,5%. Spotřebitelé ale často zapomínají, že další faktory mohou mít na spotřebu paliva mnohem větší vliv než úroveň valivého odporu pneumatik - skutečná úspora paliva velmi závisí na stylu jízdy, tlaku nahuštění pneumatik a správné údržbě vozidla.

TŘÍDA ŠTÍTKU OD C DO B – VOZIDLO: SEDAN (BENZÍN) - KM/ROK: 20 000km - NA: Smíšené vozovce

Snížení spotřeby 3,35%

Ušetřené palivo 45,5L

Ušetřené CO2 108,4kg

BRZDĚNÍ NA MOKRU

Přilnavost za mokra je jedna z nejdůležitějších bezpečnostních vlastností pneumatiky. Skvělá přilnavost za mokra znamená kratší brzdnou dráhu při jízdě v deštivém počasí, lepší ovládání na mokré vozovce a stabilnější zatáčení a ostré zatáčení na mokru.

Existují dva způsoby testování přilnavosti na mokru. Měřené pneumatiky se testují srovnáním s kontrolními pneumatikam, tzv. Dtandardními referenčními testovacími pneumatikami.

1) test brždění vozidla na mokru - měří brzdnou vzdálenost vozidla na mokru z 80km/h na 20km/h.

2) test se smykovým vozíkem - měří tření mezi vozovkou a pneumatikou při rychlosti 65km/h.

Účinek se může lišit podle typu vozidla a jízdních podmínek, ale v případě brždění naplno může být rozdíl mezi pneumatikou třídy G a A (v případě sady identických pneumatik) až o 30% kratší brzdná vzdálenost.

Co to může znamenat v případě náhlého nouzového brždění? U běžného osobního vozu jedoucího rychlostí 80km/h to může znamenat až o 18m kratší brzdnou vzdálenost. Rozdíly v brzdné vzdálenosti se měří mezi rychlostmi 80km/h a 20km/h.

Pro přilnavost na mokru máme 7 tříd od G (nejdelší brzdná vzdálenost) po A (nejkratší brzdná vzdálenost). Přilnavost se měří analýzou brzdné vzdálenosti na mokrém povrchu.

Dále existují také další důležité parametry, které jsou podstatné pro bezpečnost, ale přilnavost za mokra byla zvolena jako nejreprezentativnější vlastnost při porovnávání různých typů pneumatik.

Pro pneumatiky osobních vozidel znamená rozdíl mezi každou třídou navýšení nebo snížení brzdné dráhy o 2,6 m* pokud brzdíme na mokré vozovce při rychlosti 80 km/h*.

HLUK

Hluk způsobený dopravou je důležitý v otázce ochrany životního prostředí a závisí na několika faktorech, jakými například jsou: intenzita dopravy, typ vozidla, styl jízdy a vzájemné působení pneumatiky a vozovky. Hodnota uvedená na etiketě není interní hodnota, kterou řidič bude vnímat při jízdě, ale externí hodnota, která přispívá k akustickému znečištění.

Pneumatika produkuje hluk při kontaktu s vozovkou. Hlučnost je v procesu vývoje pneumatiky důležitým parametrem. Všechny pneumatiky se měří ve speciální akustické laboratoři v částečně bezozvěnové komoře a na vozovce. Vývojáři rozlišují mezi vnitřní a vnější hlučností. Tajemstvím tiché jízdy je dezén běhounu. Různé rozměry bloků a jejich střídavé rozložení má za následek snížení frekvenčních špiček lučnosti při kontaktu bloků s vozovkou. To snižuje celkové emise hluku a poskytuje komfort tiché jízdy. Je důležité si pamatovat, že "hlučnost pneumatiky" je vždy "hlučnost pneumatiky na vozovce". Povrch vozovky má na celkovou hlučnost vytvářenou vozidlem ohromný vliv.

Pneumatiky podléhají standardním testům hlučnosti. Nové hodnocení na štítku pneumatiky je založeno na testu průjezdové hlučnosti ISO. Vůz jedoucí po vozovce s povrchem podle standardu ISO projídí kolem dvou mikrofónů umístěných 7,5m od středové čáry ve výšce 1,2m.

Nový evropský štítek pneumatiky zobrazuje skutečnou hladinu hluku v decibelech dB a speciální piktogram. Jedna černá vlna označuje nejlepší výkon, což znamená, že hladina emisí hluku pneumatiky je nejméně 3dB pod budoucím zákonným limitem. Dvě černé vlny označují střední výkon, což znamená, že hladina emisí hluku pneumatiky je mezi budoucím zákonným limitem a 3dB pod ním. Tři černé vlny označují nejhorší výkon, tj. že hladina emisí hluku pneumatiky je mezi současným maximem a budoucím zákonným limitem. Kromě hodnoty hluku v decibelech zobrazuje piktogram, zda je vnější valivá hlučnost pneumatiky nad budoucím evropským závazným limitem (3 černé pruhy = vyšší hladina hlučnosti), (2 černé pruhy = střední hladina) nebo více než 3dB pod budoucím limitem (1 černý pruh = nižší hladina hlučnosti).

Rozdíl 3dB znamená nárůst hlučnosti pneumatiky na vozovce o 100%. Pneumatika se třemi černými vlnami na štítku vytváří o 6dB více hluku než pneumatika s jednou černou vlnou, což znamená čtyřikrát více hluku.

VNĚJŠÍ HLUK (V DECIBELECH)

1 černá zvuková vlna - 3 db (A) méně než limit EC Reg 661/2009. (Nejlepší výkon)

2 černé zvukové vlny - splňuje EC Reg 661/2009 limity.

3 černé zvukové vlny - splňuje EC Dir. 2001/43 limity. (Nejhorší výkon)

 letní pneumatiky osobní

Letní pneu osobní

Celoroční pneu osobní

Zimní pneu osobní

letní SUV 4x4 pneumatiky

Letní SUV 4x4 pneu

Zimní SUV 4x4 pneumatiky

Celoroční SUV 4x4 pneu

levná Alu kola

Alu kola

Plechové disky

moto pneumatiky

Moto pneu

Quad ATV pneu

letní dodávkové C pneumatiky

Letní pneu dodávkové C

Zimní pneu dodávkové C

Celoroční pneu dodávkové C

 nákladní pneumatikyNákladní pneu
Nákupní košík - 0 Kč
Nákupní košík
POŠLETE DOTAZ
Kontrolní kód
(opište kontrolní kód)
Zasílat informace o novinkách, soutěžích a slevách.
Pro nákup není
registrace nutná.

nová registrace
zapomenuté heslo